LMS151,LMS511好价格北京康瑞明科技有限公司张淑芳

点击图片查看原图
品牌: SICK CLV620-1000
单价: 面议
起订:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 北京
最后更新: 2019-03-30 14:19
浏览次数: 2
询价
公司基本资料信息
 
 
产品详细说明

公司名称:北京康瑞明科技有限公司

联系人:张淑芳  联系电话:010-83836195/6/7-228  传真:010-83836198          

联系地址:北京丰台区丰北路丰华苑庄维花园10#902室(100071 

详细说明 SICK

详细说明 SICK

供应LMS151-10100,LMS511-10100,LMS511-20100 LMS111-10100德国西克SICK激光扫描雷达现货特价

产品型号      订货号 

LMS151-10100       1047607

LMS511-10100    1046135
LMS511-20100    1047782
LMS511-21100    1054154
LMS511-11100    1054155
LMS531-11100    1055376
LMS511-10100S01 1055659
LMS511-20190    1059529
LMS500-20000    1047468
LMS500-21000    1054153

LMS5XX系列产品附件型号

6034415     5米以太网电缆
6030928     10
米以太网电缆
6036158     20
米以太网电缆
6020875     24V 10A
电源
6022427     24V 2.5A
电源
6036159     5
米电源电缆
6036160     10
米电源电缆
6036161     20
米电源电缆
6020756    
手持感应设备
4003353    
清洁镜头布
6042732     5
I/O电缆
6042733     10
I/O电缆
6042734     20
I/O电缆
6042735     5
RS422电缆
6042736     10
RS422电缆
6042737     20
RS422电缆
2015623    
支架-背面安装
2015624/2015625/2020925
其他支架

 

WL250-2R1531  UM18-11117  VTE180-2N42447   20  VTF180-2N42417   20

IME12-02BPOZW2S

 

IM18-12NPS-ZW1

 

6010543

 

CLV630-0000

 

DGS60-A1A01024

 

WT12-2P450

 

WT45-R260

 

WS/WE24-2B440

 

MLG2-0880P811

 

WS/WE24-2B230

 

6036919

UM30-214113

6009868

DOL-1205- G05M

6036918

UM30-213113

6008900

DOL-1205-W02M

1026515

DT500-A111

2029225

AD-ATM60-KA3PR

1030013

ATM60-P4H13X13

5312983

KUP-1010-B

1030005

ATM60-A1A12X12

1030025

ATM60-C1H13X13

1030015

ATM60-PAH13X13

1029791

DME4000-212

1017047

ISD280-1112

1024082

DME5000-212

2027721

BEF-AH-DME5

5320565

REF-DG

6021353

PR-DOS-1205-G

6021156

PR-STE-END

6025726

DOS-1608-GA

1046119

ISD400-6111

1042286

ISD400-1111

2046052

BEF-DME/ISD

6036920

UM30-215113

6008899

DOL-1205-G02M

1029788

DME4000-112

1023668

DME5000-112

1047314

DT50-P2113

1026517

DT500-A112

2048370

BEF-WN-DX50

2048397

BEF-AH-DX50

1047582

DT50-N1114

1044369

DT50-P1113

1047396

DT50-N1113

6009868

DOL-1205-G05M

6027231

ISD3000-5211

6027232

ISD3000-5212

1016397

DS60-P11121

1018064

DME3000-211P

1029795

DME400-222

6021353

PR-DOS-1205-G

6025726

DOS-1608-GA

2046052

BEF-DME/ISD

6021156

PR-STE-END

1018975

PL880DG

2027800

WSG-DME5

1029792

DME4000-121

 
推荐信息